Prodávat je stále těžší a těžší. Občas prostě přijdou výkyvy, kdy prodeje klesají, čímž klesají také vaše tržby. To je špatně. Abyste prodej maximálně podpořili a získali tak co nejvíce loajálních zákazníků, musíte udělat vše, co jde.
černý pátek

Slyšeli jste někdy o pojmu merchandising?

Merchandising (jinak řečeno 5S – správný produkt, na správném místě, ve správný okamžik, za správnou cenu, podporovaný správnou prezentací). Jedná se o komplexní péči o zboží a POP prostředky na místě prodeje, včetně péče o vizuální stránku prodejny. Je založen na znalosti a plánování umístění produktů v regále a na místě prodeje.

Co je to vlastně ten POP?

POP (zkratka pocházející z anglického spojení Point of Purchase) –jedná se o soubor reklamních materiálů a produktů použitých v místě prodeje pro prezentaci určitého produktu nebo produktového sortimentu (75 % nákupních rozhodnutí probíhá přímo v místě prodeje!!!). Úkolem je detailně informovat o novinkách, zvýhodněných produktech. Mezi nástroje patří LCD a plazma, obrazovky, atrapa, druhotné umístění, promostánek, mincovník, podlahová grafika, regálová lišta aj.
Senzorický marketing –je taktéž velice účinný. Jeho cílem je zaujmout více než 1 z 5 smyslů. Spadá zde např. aroma marketing. Jedná se o hudbu, vůni, barvy apod. Pokud tedy podnikáte v činnosti, kde tohle můžete využít, učiňte tak.
hodně slev

Buďte tady pro vaše zákazníky…

Události a zážitky –jsou velice populární. Představují činnosti a programy financované společností, jejichž účelem je vytvářet každodenní nebo zvláštní interakce spojené se značkou. Cílem těchto aktivit může být – ztotožnit se s určitým cílovým trhem či životním stylem, zvýšit význam firmy či výrobků, vytvořit či zvýraznit vnímání image značky… A věřte tomu, že lidé na tohle opravdu slyší. Možná dokonce více než na pouhé slevy. Uspořádejte tak pro lidi akci, na které budete své výrobky prodávat a uvidíte, že se k vám zákazníci jen pohrnou a věřte tomu, že u vás utratí i nějaké ty peníze.