Jméno Jan (spíše raději Honza) Nedvěd je spojováno s krajem nedaleko vrchu s názvem Medník, jen pár desítek kilometrů od jižního cípu hlavního města Prahy. Stejnojmenná přírodní rezervace je útočištěm osadníků, co si na řece Sázavě budovali již ve dvacátých letech minulého století dřevěné rekreační sruby, aby byli přírodě blíž a unikli z městského shonu. Tehdy ještě nebyl shon tou stresující honičkou, kterou zažíváme ve městech dnes, přesto tu lidé trávili mnoho času.
skála u řeky

Vodácký a turistický ráj

Krajina Posázaví je jednou z nejkrásnějších oblastí středních Čech, dolní tok řeky tu vytváří rozbouřený kaňon, poměrně nezvyklý, neboť je většina toku Sázavy charakterizována jako poklidná scenérie lužní řeky zadržované mnoha jezy s vorovými propustmi. Sázavu zdobí pouze dva úseky peřejí o vyšších obtížnostech, než je WW I, a sice Stvořidla u Světlé nad Sázavou a zmiňovaný úsek pod Medníkem, Krhanice – Píkovice. Každý prodloužený víkend se tu prohání stovky plastových lodí, jejichž počínání můžete sledovat z tzv. Posázavské stezky.
jezero v lese

Stezka vévodí zdejšímu kraji již sto let.

Nadšení turisté ji tu vybudovali s velkým úsilím, aby zachovali odkaz turistiky i pro budoucí generace. Zda se jim to podařilo, můžete posoudit sami. V některých úsecích vede ve strmých svazích vysoko nad řekou, leckde je schůdný terén překlenut skalisky, která bylo nutné pracně odtesat, a materiál se pak použil na vyzdívku v místech, která by byla pro turistiku nebezpečná. Jsou tu i kamenná schodiště umožňující přístup k několika zajímavým vyhlídkám, z nichž nejpůsobivější jsou Raisova a Klimentova.

ostrůvek v jezeru
Turistickou stezku projektoval Josef Kliment, stavební práce byly prováděny v letech 1919 až 1924, tedy krátce po skončení první světové války. Celý úsek turisticky atraktivní oblasti na dolním toku Sázavy měří zhruba 7 kilometrů a je to vynikající námět na půldenní výlet, třeba i s malými dětmi.