Zákazníci mají v dnešním světě obvykle hodně na výběr. U naprosté většiny zboží či služeb nalézáme více alternativ pocházejících od různých firem a dodavatelů, a proto si tu určitě všichni přijdeme na své. Ovšem je pochopitelné, že ne všichni původci takového zboží nebo poskytovatelé služeb jsou stejní. Některé si spojujeme s jejich skvělou pověstí, zatímco u jiných panují určité nebo i značné pochybnosti, a tak samozřejmě některé upřednostňujeme před jinými. To dá rozum.
Jenže jak si vybírat, když to může navenek vypadat všechno stejně?

logo WordPress

Jak si vybírat, když někdy platí i ono známé ‚zvenku huj, uvnitř fuj‘? I na to už jsme my lidé přišli. Dnes už víme, že si nemusíme před koupí samotnou nic zevrubně prohlížet a testovat kvality tohoto, dobře víme, že nemusíme často důkladně pročítat sáhodlouhé popisy takových nabídek. Protože mají různé firmy svá různá loga, tedy značky, jimiž se před světem graficky prezentují. A když my lidé uzříme nějaké takové logo, hned víme, co za firmu se za ním skrývá, a hned víme, je-li na tuto a její nabídku spolehnutí nebo ne. Případně víme, že určité logo neznáme, a tudíž bychom mu asi neměli jen tak slepě důvěřovat.

logo Starbucks

Všichni, i ti negramotní, víme, co se skrývá třeba za okřídleným šípem, za bleskem v kruhu nebo tím, co vypadá jako nedokončený nemravný symbol. Jistě, není to ani lukostřelecký oddíl, ani meteorologická stanice nebo veřejný dům. Jsou to značky vozů, u kterých si automaticky vybavíme jejich značku, původ, renomé, zkrátka to, co se nám při volbě nového vozu může hodit, co nám může zjednodušit výběr.
A podobné logo je tedy prospěšné. Nejen těm vybírajícím, ale i těm, kteří se za ním ukrývají. Protože kdo si vybuduje dobrou pověst, toho pak už i logo samotné propaguje.

Tvorba loga Most se pak může postarat o to, aby měli své dokonalé logo i ti, kdo ho dosud nemají a jimž by se toto mohlo hodit. A nejde rozhodně jen o nějaký banální obrázek. Logo je často tím, co přispívá k podnikatelským úspěchům. A ty jsou významné pro každou firmu.