Feedo.cz: Ml
</div>
<p>Rozeznáváme zdroje světla na bázi teplotního záření (žárovky), záření na základě elektrického výboje v plynech a parách kovů (zářivky, výbojky) či luminiscence (svítivé diody).<br />
 <br />
Výbojka je zpravidla uzavřenou trubicí, která je naplněná směsí různých plynů a par. Záleží na konkrétním typu. Do této trubice zasahují z vnějšího prostředí elektrody (dvě a více), které tímto umožňují zavedení elektrického proudu do plynové náplně. Primární využití spočívá v přeměně elektrické energie na světlo.<br />
<img alt= 
Dle tlaku plynové náplně se pak výbojky dělí na vysokotlaké a nízkotlaké. Vlastní těleso výbojky může být ze skla, korundu či podobných materiálů.
 
Metalhalogenidová výbojka je druhem světelné výbojky s historií sahající do 60. let. Je podobná rtuťové výbojce, ale obsahuje další směsi kovů v obloukové trubici, které mají vliv na lepší efektivitu a podání barvy. Typické je vysoké světelné využití, které činí až dvojnásobek rtuťové výbojky.
 
Výhody a nevýhody
 
Mezi kladné stránky náleží velký rozsah vyráběných výbojek, tj. od cca 10 W až kW. Již výše zmíněná barva světla, které je buď bílé nebo dle luminoforu. Dále se vyznačuje nízkým poklesem světelného toku během provozu. Prioritou jsou nízké náklady na údržbu i provoz.
 
Nevýhodou může být vyšší cena. Vysoká teplota hořáku, což může způsobit někdy deformaci výbojky. Většina je schopna pracovat výhradně v uzavřeném svítidle s tvrzeným sklem.
osvětlené sportovní hřiště.jpg
 
Adekvátní využití
 
Metalhalogenidová výbojka se používá tam, kde jsou pokládány vysoké nároky ohledně věrnosti barev a je kladen důraz na kvalitu osvětlení. Nejmenší jsou používány na osvětlení výloh, osvětlení prodejních pultů, nasvícení reklamních ploch i fasád budov. Naopak větší a výkonnější slouží na osvětlování přechodů pro chodce, výrobních hal, parkovišť, sportovních stadionů apod.
 
Tento druh je provozován s tlumivkou zapojenou v sérii a vysokonapěťovým zapalovačem či s elektronickým předřadníkem. Postupně nahrazují rtuťové výbojky. Je to kvůli lepšímu podání barev a zároveň i nižší ekologické zátěži.

Metalhalogenidová výbojka a její uplatnění
Ohodnoťte příspěvek
Jedine
</div>

<div class=